วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาประชาสังคม

วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00-16.00 น.
อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ,นางสาวซามีรา แวสะแลแม ประธานชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา , นายไฟซอล มามะ ที่ปรึกษาประธานชมรม/นายทะเบียน สหพันธ์นักเรียน นักศึกษา เพื่อสันติภาพชายแดนใต้ได้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดยะลา
ได้รับเกียรติจาก พ.อ ประยุทธ์ สุริยชุตานนท์ หน.สรน.ฝกร เป็นประธานที่ประชุม
และ พ.อ ธนวัชระ วิเศษศรี รอง หน สรน.ฝกร เข้าร่วมพูดคุยแนวทางการขับเคลื่อน ชป.กร ร่วมกับสภาสันติสุขตำบล
      โดยมี ชป.กร 31 ตำบล ของจังหวัดยะลา
และ กร.ทบ , ญาลันนันบารู , ศูนย์สันติวิธี, ฉก.ยะลา, หน่วยงานราชการต่างๆ
เข้าร่วมประชุมในวาระการจัดกิจกรรมค่ายจิตอาสา ประชาสังคมในวันที่ 13-15 มีนาคม ณ เขื่อนบางลางทางชมรมได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนกิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ประสงค์ของ ฝ่ายกิจการพลเรือนได้ตั้งไว้
  ขอบคุณโอกาสในการทำงานร่วมกันและบูรณาการการทำงาน แบบมีส่วนร่วมร่วมกัน เพราะเราเชื่อว่า "เยาวชน จิตอาสา พัฒนาชายแดนใต้ ให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืน"


2 ความคิดเห็น:

  1. คำตอบ
    1. ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้โอกาศ และให้คำปรึกษาที่ดีมาโดยตลอด

      ลบ