วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะกรรมการชมรมลงพื้นที่สำรวจความต้องการและพบปะพูดคุยร่วมกับคณะครูโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 15.00-16.30น.
คณะกรรมการชมรมนำโดย นายไฟซอล มามะ ที่ปรึกษาประธานชมรม,นางสาวซามีรา แวสะแลแม ประธานชมรม,นางสาวอาวาติฟ เจ๊ะเด็ง รองประธานฝ่ายบริหาร,นางสาวสุฟียานี สะตาปอ รองประธานฝ่ายวิชาการ,นางสาวนูรีซัน มะแซ รองประธานฝ่ายกิจกรรม
ณ.โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
ได้มีการลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนในเรื่อง การดำเนินโครงการเยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ

เพื่อทำการชี้แจงขอบเขตการดำเนินงานกิจกรรมให้ทางผู้อำนวยการรับทราบและรับการพิจารณาต่อไป 
ทั้งนี้ผู้อำนวยการได้กล่าวว่า ยินดีอย่างยิ่งที่มาทำกิจกรรมในชื่อกิจกรรมโครงการอาสืบสานพระราชดำริ
หลังจากนั้นทางผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้กับครูมาหะมะ ครูแนะแนวโรงเรียนให้เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรม
คุณครูมาหะมะ ได้กล่าวว่า ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจและตระหนักด้านเกษตรซึ่งเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทางโรงเรียนได้เคยมีการดำเนินการมาแล้ว แต่ได้หยุดทำไปเนื่องจากไม่มีผู้มากระตุ้นการที่นักศึกษามาดำเนินกิจกรรมถือเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียนและโรงเรียน
ตามหลักทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9 ว่า ภูมิสังคม "การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยาคือ นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะนำ เราเข้าไปช่วย เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายหลักการพัฒนานี้ก็จะเกิดการพัฒนาอย่างยิ่ง.
ในเวลาต่อมาได้มีการสำรวจพื้นที่ที่ต้องการทำแปลงเกษตรโดยนักเรียนชุมนุมยุวเกษตร

ขอขอบคุณคณะผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณค่ะ


รายงานโดย:นางสาวซามีรา แวสะแลแม ประธานชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา มรย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น