วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

คณะกรรมการชมรมต้นกล้า ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆแปลงเกษตร

เมื่อวันพุธ ที่ 10 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00-18.00น.
ณ โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ คณะกรรมการชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ นักวิชาการเกาตรอำเภอหนองจิก
ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆแปลงเกษตร ณ แปลงเกษตรข้างโรงอาหารโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ และได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัวที่ใช้ปลูก ที่ใช้ในโครงการเยาวชนต้นกล้าสืบสานศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการ RDPB9

โดยมีกิจกรรมดังนี้
-ใส่ปุ่ยให้กับพืชผักสวนครัว โดยปุ๋ยที่ใช้ คือ มูลสัตว์ เพราะเป็นการนำ หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9 มาปรับใช้ในโครงการ ที่ว่า ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ       
-ตรวจสอบการเจริญเติบโต ของพืชผักที่ปลูก ปรากฏว่า ระยะเวลา 5 วัน ผักที่ได้เจริญเติบโตเป็นต้นกล้า คือ ผักบุ้ง เนื่องจาก ผักบุ้งเป็นผักชนิดที่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
-พบปะและพูดคุยกับนักเรียนชุมนุมยุวเษตร เพื่อเป็นการ กระชับความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ในการดูแลหารเจริญเติบโตของพืชผักที่โครงการได้ทำแปลงเกษตรผสมผสาน1 ความคิดเห็น: