วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

คณะทำงานโครงการเยาวชนต้นกล้าสืบสานศาสตร์พระราชา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน

เมื่อวันเสาร์ที่27 กรกฎาคม 2562 เวลา09.00-13.00น. ณ.โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
คณะกรรมการชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมกับอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรมได้มีการลงพื้นที่พบปะร่วมกับนักเรียนชุมนุมียุวเกษตรกรและคณาจารย์ในโรงเรียนรวมไปถึงไยุวเกษตรกรและคณาจารย์ในโรงเรียนรวมไปถึงได้มีการติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ
โดยมีกิจกรรมตามเวลาดังนี้
1.เวลา09.00-10.00น.กิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรม โดยคณะกรรมการชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา
2.เวลา 10.00-11.00น.กล่าวต้อนรับโดย คุณครูนิโซ๊ะ มะโรง
กล่าวขอบคุณโดย ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนยาบีรรณวิทย์
มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดให้แก่นักเรียนชุมนุมยุวเกษตร โดยอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

คณะกรรมการชมรมต้นกล้า ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆแปลงเกษตร

เมื่อวันพุธ ที่ 10 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00-18.00น.
ณ โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ คณะกรรมการชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ นักวิชาการเกาตรอำเภอหนองจิก
ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆแปลงเกษตร ณ แปลงเกษตรข้างโรงอาหารโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ และได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัวที่ใช้ปลูก ที่ใช้ในโครงการเยาวชนต้นกล้าสืบสานศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการ RDPB9

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประชุมการเตรียมงานการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันดีเกร์ฮูลู ภายใต้โครงการรู้รัก สามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2562 เวลา 15.30-16.30น. นางสาวซามีรา แวสะแลแม ประธานชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภักยะลา พร้อมคณะ
ได้มีการจัดการประชุมภายในคณะขัยเคลื่อนกิจรรมการแข่งขันดีเกร์ฮูลู ภายใตโครงการรู้รัก สามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กรกฏาคม 2562นี้

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา จัดโครงการเยาวชนต้นกล้า สืบสานศาสตร์พระราชา


เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 07.00-17.00น.
ณ โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
คณะทำงานชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ได้จัดโครงการเยาวชนรู้งานสืบสานศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการ RDBP9
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 55คน ประกอบด้วย นักศึกษาชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา,นักเรียนชุมนุมยุวเกษตร
โดยมีกิจกรรมดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เตรียมสถานที่ดำเนินโครงการเยาวชนต่นกล้าสืบสานพระราชา


คณะกรรมการชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา ม.ราชภัฏยะลา
 ณ รร.ยาบีบรรณวิทย์
ได้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินโครงการเยาวชนต้นกล้า สืบสานพระราชา ภายใต้โครงการRdpb9
โครงการจัดขึ้นในวันที่5 กรกฏาคม 2562
เป็นกำลังใจให้กับพวกเราและน้องๆยุวเกษตรน่ะครับ

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562


คณะกรรมการ ชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการเยาวชนต้นกล้า สืบสานพระราชา ภายใต้โครงการ RDPB รุ่นที่ 9


               เมื่อวันเสาร์ ที่29 มิถุนายน พ.ศ.2562 คณะกรรมการชมรมต้นกล้า ร่วมใจจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานำโดย นางสาวซามีรา แวสะแลแม ประธานชมรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการเยาวชนต้นกล้า สืบสานพระราชา ภายใต้โครงการ RDPB รุ่นที่ 9 ได้มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน ก่อนที่จะมีลงพื้นที่ปฎิบัติ กับนักเรียนชุมชุมยุวเกษตร ณ โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการวางแผนงาน ชี้แจงรายละเอียด ขอบเขตต่างๆ ก่อนที่จะมีลงพื้นที่ปฏิบัติในการปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวทฤษฏีใหม่ สืบสานงานตามในหลวงรัชกาลที่9 และมีการแบ่งฝ่ายหน้าที่ต่างๆ ของแต่ละคน อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนระดมความคิดในการวางแผนรูปแบบการปลูกผักสวนครัวที่เป็นไปตามแนวทฤษฏีใหม่ สืบสานงานตามในหลวงรัชกาลที่9 ที่วางไว้ ทั้งนี้การดำเนินงานกิจกรรมในแผนต่อไป จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติในเรื่องเกษตรรุ่นใหม่ ใส่ใจอาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนในโครงการ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างโดยดี

เป็นกำลังใจให้พวกเราชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสามหาวิทยาลัยราขภัฏยะลาให้สำเร็จโครงการไปอย่างด้วยดี

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะกรรมการชมรมต้นกล้า ลงพื้นที่พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นการสร้างชุมนุมยุวเกษตร


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่27 มิถุนายน พศ.2562
คณะกรรมการชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา
ณ โรงเรียนยาบีบรรณาวิทย์
ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการเยาวชนต้นกล้า สืบสานพระราชา ภายใต้โครงการ RDPB9

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะกรรมการชมรมต้นกล้าฯเข้าพบปะพูดคุยขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์พืชผักสวนครัว

เมื่อวันที่24 มิถุนายน 2562
 เวลา 11.00-12.00น. ณ.สำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก
คณะกรรมการบริหารชมรมต้นกล้าร่วมใจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย นางสาวอาวาติฟ เจ๊ะเด็ง รองประธานฝ่ายบริหาร, นางสาวสุฟียานี สะตาปอ รองประธานฝ่ายประเมินผล,นางสาวนูรีซัน มะแซ รองประธานฝ่ายกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะกรรมการชมรมลงพื้นที่สำรวจความต้องการและพบปะพูดคุยร่วมกับคณะครูโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 15.00-16.30น.
คณะกรรมการชมรมนำโดย นายไฟซอล มามะ ที่ปรึกษาประธานชมรม,นางสาวซามีรา แวสะแลแม ประธานชมรม,นางสาวอาวาติฟ เจ๊ะเด็ง รองประธานฝ่ายบริหาร,นางสาวสุฟียานี สะตาปอ รองประธานฝ่ายวิชาการ,นางสาวนูรีซัน มะแซ รองประธานฝ่ายกิจกรรม
ณ.โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
ได้มีการลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนในเรื่อง การดำเนินโครงการเยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ