ดาวโหลดใบรับรอง จิตอาสา

โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อความมั่นคงรุ่นใหม่ป้องกันภัยยาเสพติด 
ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฏาคม 2561
โครงการเยาวชนและเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาป้องกันภัยในหมูบ้านตำบลท่าสาป 
วันที่ 1 กันยายน 2561
เข้าร่วมกิจกรรม "ปฏิบัติการรวมพลัง แก้ปัญหา ยาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนใต้" 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
เข้าร่วมกิจกรรม "ปฏิบัติการรวมพลัง แก้ปัญหา ยาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนใต้" 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 (เพิ่มเติม)
โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
โครงการ "รู้รักสามัคคี ทำความดี จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" 
ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2562
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านเยาะ ภายใต้โครงการ จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ 
ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2562
เข้าร่วมกิจกรรมเปิดห้องเรียน Young heroes Club for heroes
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม ณ เขื่อนบางลาง ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562
อบรมการทำ Blogger และทำคลิปวีดีโอโปรโหมดชมรม วันที่ 20 มีนาคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น