วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เตรียมสถานที่ดำเนินโครงการเยาวชนต่นกล้าสืบสานพระราชา


คณะกรรมการชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา ม.ราชภัฏยะลา
 ณ รร.ยาบีบรรณวิทย์
ได้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินโครงการเยาวชนต้นกล้า สืบสานพระราชา ภายใต้โครงการRdpb9
โครงการจัดขึ้นในวันที่5 กรกฏาคม 2562
เป็นกำลังใจให้กับพวกเราและน้องๆยุวเกษตรน่ะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น