วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะกรรมการชมรมต้นกล้าฯเข้าพบปะพูดคุยขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์พืชผักสวนครัว

เมื่อวันที่24 มิถุนายน 2562
 เวลา 11.00-12.00น. ณ.สำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก
คณะกรรมการบริหารชมรมต้นกล้าร่วมใจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย นางสาวอาวาติฟ เจ๊ะเด็ง รองประธานฝ่ายบริหาร, นางสาวสุฟียานี สะตาปอ รองประธานฝ่ายประเมินผล,นางสาวนูรีซัน มะแซ รองประธานฝ่ายกิจกรรม



 ได้เข้าพบปะและพูดคุยร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอหนองจิก เพื่อขอสนับสนุนเมล็ดพันธ์พืชผักสวนครัวใช้ในโครงการเยาวชนต้นกล้าสืบสานพระราชา ภายใต้โครงการเยาวชนรู้งานสืบสารพระชราชดำริ(RDBB9) เพื่อส่งเข้าประกวดในการแข่งกันดังกล่าว

ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้กล่าวว่า:
ขอชื่นชมเหล่านักศึกษาที่ตระหนักงานด้านเกษตรเพื่อไปเผยแพร่ไปยังพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน อ.หนองจิก ทางเกษตรอำเภอจึงจะพยายามหาเมล็ดพันธ์และพืชผักที่ทางนักศึกษาได้ระบุทำการขอสนัลสนุนมาและสนับสนุนวิทยากรการอบรม

ดังหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ไว้ว่า: การมีส่วนร่วม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นนักประชาธิปไตย จึงทรงนำ *ประชาพิจารณ์* มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมกันสนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเรื่องที่จะคำนึงถึงของประชาชนหรือความต้องการของสาธารณชน

ขอขอบคุณทางเกษตรอำเภอหนองจิกที่ให้การตอบรับโครงการและสำหรับความสนับสนุนต่างๆ ให้สามรถดำเนินกิจกรรมได้ภายในอนาคต.

 รายงานข่าวโดย:นางสาวซามีรา แวสะแลแม ประธานชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น