วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

คณะทำงานโครงการเยาวชนต้นกล้าสืบสานศาสตร์พระราชา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน

เมื่อวันเสาร์ที่27 กรกฎาคม 2562 เวลา09.00-13.00น. ณ.โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
คณะกรรมการชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมกับอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรมได้มีการลงพื้นที่พบปะร่วมกับนักเรียนชุมนุมียุวเกษตรกรและคณาจารย์ในโรงเรียนรวมไปถึงไยุวเกษตรกรและคณาจารย์ในโรงเรียนรวมไปถึงได้มีการติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ
โดยมีกิจกรรมตามเวลาดังนี้
1.เวลา09.00-10.00น.กิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรม โดยคณะกรรมการชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา
2.เวลา 10.00-11.00น.กล่าวต้อนรับโดย คุณครูนิโซ๊ะ มะโรง
กล่าวขอบคุณโดย ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนยาบีรรณวิทย์
มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดให้แก่นักเรียนชุมนุมยุวเกษตร โดยอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

และในเวลา 11.00-12.30น
ได้มีการลงพื้นที่ ณ แปลงเกษตร เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการเยาวชนรู้งานสืบสาน ศาสตร์พระราชา ทั้ง้อาทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่านได้มีการเสนอแนะแนวทางในการสานต่อโครงการเพื่อบรรลุตามวัตถุปรรสงค์ไว้ว่า "เศรษฐกิจพอเพียง" ให้เราสานต่อและปฏิบัติตามแนวพระราชดำริเพื่อความอยู่่รอดและมั่นคงในภายภาคหน้า
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น