วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประชุมการเตรียมงานการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันดีเกร์ฮูลู ภายใต้โครงการรู้รัก สามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2562 เวลา 15.30-16.30น. นางสาวซามีรา แวสะแลแม ประธานชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภักยะลา พร้อมคณะ
ได้มีการจัดการประชุมภายในคณะขัยเคลื่อนกิจรรมการแข่งขันดีเกร์ฮูลู ภายใตโครงการรู้รัก สามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กรกฏาคม 2562นี้ซึ่งทีมงานชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา ได้รับมอบหมายจาก อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ให้ขับเคลื่อนและรับผิดชอบกิจรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านบันนังสาเร็ง ในห้วงบ่ายวันศุกร์ ที่12 กรกฏาคม 2562

ทั้งนี้การได้รับมอบหมายในการรับผิดชอบครั้งนี้ถือเป็นการได้รับโอกาสในการสร้างเดครือข่ายจิตอาสาและส่งเสริมให้เยาวชนได้ริเริ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ให้คืนสันติสุขโดยเร็วไว

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกที่ให้การสนับสนุนเสมอมา และขอขอบคุณ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมที่ได้มอบหมายและให้โอกาสชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสาขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกัน

ขอบขอบคุณค่ะ

รายงาน/เขียนข่าวโดย นางสาวซามีรา แวสะแลแม ประธานชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น