วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562


คณะกรรมการ ชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการเยาวชนต้นกล้า สืบสานพระราชา ภายใต้โครงการ RDPB รุ่นที่ 9


               เมื่อวันเสาร์ ที่29 มิถุนายน พ.ศ.2562 คณะกรรมการชมรมต้นกล้า ร่วมใจจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานำโดย นางสาวซามีรา แวสะแลแม ประธานชมรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการเยาวชนต้นกล้า สืบสานพระราชา ภายใต้โครงการ RDPB รุ่นที่ 9 ได้มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน ก่อนที่จะมีลงพื้นที่ปฎิบัติ กับนักเรียนชุมชุมยุวเกษตร ณ โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการวางแผนงาน ชี้แจงรายละเอียด ขอบเขตต่างๆ ก่อนที่จะมีลงพื้นที่ปฏิบัติในการปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวทฤษฏีใหม่ สืบสานงานตามในหลวงรัชกาลที่9 และมีการแบ่งฝ่ายหน้าที่ต่างๆ ของแต่ละคน อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนระดมความคิดในการวางแผนรูปแบบการปลูกผักสวนครัวที่เป็นไปตามแนวทฤษฏีใหม่ สืบสานงานตามในหลวงรัชกาลที่9 ที่วางไว้ ทั้งนี้การดำเนินงานกิจกรรมในแผนต่อไป จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติในเรื่องเกษตรรุ่นใหม่ ใส่ใจอาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนในโครงการ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างโดยดี

เป็นกำลังใจให้พวกเราชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสามหาวิทยาลัยราขภัฏยะลาให้สำเร็จโครงการไปอย่างด้วยดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น